Katy Asian Town

6x8Banner 0515

Neo Bởi

한아름  漢亞龍


TRUNG TÂM MUA SẮM MỚI

100,000+ SF

MỘT VÀ CHỈ MỘT

  • Phục vụ cộng đồng với nhiều nền văn hóa đa dạng trong khu vực tây bắc
  • ăn uống đa văn hóa và kinh nghiệm mua sắm
  • Khái niệm thiết kế toàn diện để cung cấp cho nhu cầu cuộc sống tổng thể bao gồm giải trí , văn phòng và dịch vụ y tế 

  • 40,000+ SF of supermarket space with well-organized design


54 Cửa hàng ở 11 nước

Kể từ năm 1982

3 H Mart vị trí trong khu vực Greater Houston

Bấm vào đây để tìm hiểu thêm về Super H Mart

h-mart-katy-black